Nedtælling Counter | Timer


Nedtælling   Counter | Timer

Nedtællingen | counter | timer !

 • Ferie - Arbeidstilsynet
  Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt ferie etter ferieloven § 5, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, og seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakerne over 60 år
 • Feriepenger - Arbeidstilsynet
  Når ferie ikke avvikles Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og arbeidstaker har plikt til å ta ferie All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår
 • Arbeidstilsynet – Wikipedia
  Arbeidstilsynets svartjeneste Arbeidstilsynet har en egen svartjeneste som svarer på spørsmål om ferie, arbeidstid, oppsigelse, ergonomi, kjemisk helsefare, kraner, maskiner, vernetjenesten og mye annet
 • Ferie – Wikipedia
  Etymologi Ordet ferie kommer opprinnelig fra det latinske flertallsordet feriae som var religiøse festdager da en ikke drev handel og forretninger Ordet betegnet seinere en periode da undervisning og rettsmøter opphørte Ferie kom som et fremmedord i norsk på slutten av 1800-tallet Ferie i arbeidslivet I Norge I Norge er ferie for lønnsmottakere regulert av ferieloven
 • Faktaside: Mobbing og trakassering på arbeidsplassen
  Konkrete råd Arbeidstaker: Du har lov – og rett - til å si i fra Gjør deg kjent med rutinen for rapportering av mobbing Søk hjelp hos din tillitsvalgte, verneombud eller bedriftshelsetjenesten
Nedtællingen | counter | timer ©2005-2009
| Currency Exchange Rate |gold price widget |oil price widget |Währungsrechner