Nedtælling Counter | Timer


Nedtælling   Counter | Timer

Nedtællingen | counter | timer !

 • Ferie - arbeidstilsynet. no
  Ansatte har krav på 25 virkedager ferie hvert år Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte tar ut full ferie Ved sykdom gir loven mulighet for å
 • Feriepenger - arbeidstilsynet. no
  Arbeidstilsynet Arbeidsforhold Ferie Feriepenger Feriepenger Feriepenger tjenes opp året før du skal ta ut ferie, og dette kalles opptjeningsåret Hvis du ikke har jobbet året før, har du uansett rett til å ta ferie Men da har du ikke rett til feriepenger
 • arbeidstilsynet. no - Arbeidstilsynet - Webdoct
  arbeidstilsynet no has registered on 1961-03-24 and has updated on 1900-01-01 and will expire on 1900-01-01 This domain is 57 years old arbeidstilsynet no opened on 24 03 1961 and this domain is 57 years, 4 months old We see that arbeidstilsynet no is using Google Adsense to monetize and , 209001 Alexa Rank and Country rank shows us how good and useful this site is
 • Arbeidsmiljøloven - infotjenester. no
  Disse grensene kan utvides gjennom avtale med tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale og gjennom tillatelse fra arbeidstilsynet Vilkårene for å kunne pålegge overtid fremgår også av § 10-6
 • Lov om ferie [ferieloven] - lovdata. no
  Arbeidstilsynet gir veiledning om loven her Adgang for Kongen til å fastsette lengre ferie Kongen kan bestemme at det skal innføres rett til feriefritid i inntil 5 virkedager ut over feriefritiden etter § 5 Den enkelte utvidelse må være forsvarlig ut fra en vurdering av landets totale økonomiske stilling Den alminnelige
 • Rettigheter og plikter ved ferie - Arbeidslivet. no
  Arbeidslivet no får svært mange spørsmål om ferie fra dere lesere Vi har derfor skrevet en ny artikkel som går langt mer detaljert til verks enn den kortfattede oversikten ovenfor: arbeidstilsynet no Arbeidstilsynet Faktaside om arbeidstid SSB no Arbeidstids-ordninger Detaljert statistikk basert på den årlige
 • Ferie - arbeidslivet. no
  Arbeidstilsynet no: Ferie Regjeringen no: Tolkning ved innføring av utvidet rett til ferie for arbeidstakere over 60 år (senioruka) For en grundigere debatt om de enkelte punkt i loven – med klargjørende eksempler – se Deltas håndbok om ferieloven (revidert i 2015)
 • Feriepenger - Regelhjelp. no
  Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå
Nedtællingen | counter | timer ©2005-2009
| Currency Exchange Rate |gold price widget |oil price widget |Währungsrechner